1. Kąpielisko jest prywatne i właściciel ustanawia wszelkie zakazy i nakazy obowiązujące na Kąpielisku.

2. Użytkownik jest zobowiązany do stosowania się do wszelkich poleceń osoby nadzorującej Kąpielisko oraz przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń rekreacji wodnej.

3. Kąpielisko jest odpłatne i reguły odpłatności ustala CZiW Jantar.

4. Skorzystanie z oferty Kąpieliska oznacza zaakceptowanie warunków korzystania z Kąpieliska.

5. Użytkownik Kąpieliska jest zobowiązany do zachowania czystości , zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń rekreacji wodnej oraz kultury osobistej, nie wyłączając zakazu spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz obowiązku zachowania trzeźwości.

6. Ustanawia się zakaz wnoszenia i spożywania własnego alkoholu oraz jedzenia (biwakowania).

6. Ustanawia się zakaz wnoszenia i spożywania własnego alkoholu oraz jedzenia (biwakowania).

7. Zakazuje się używania na basenie i urządzeniach rekreacji wodnej odzieży z elementami twardymi, w szczególności metalowymi, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenia do rekreacji wodnej.

8. Z powodów sanitarnych zakazuje się korzystania z basenu i urządzeń do rekreacji wodnej osobom w pieluchach.

9. Wnoszenie własnych urządzeń do rekreacji wodnej wymaga uprzedniej zgody osoby nadzorującej Kąpielisko.

10. Użytkownicy Kąpieliska naruszające zakazy , nakazy, zalecenia CZ i W Jantar, mogą być upominani i wydalani z Kąpieliska, bez zwrotu opłaconego pobytu na Kąpielisku.

11. Jeżeli użytkownik na skutek naruszenia zasad korzystania z Kąpieliska wyrządził szkodę, jest on zobowiązany do jej naprawienia.

12. W imieniu właściciela Kąpielska osobą uprawnioną do podejmowania i egzekwowania wszelkich decyzji jest osoba nosząca kamizelkę z napisem ” Ratownik „.

CZiW Jantar

Komfortowe pokoje o standardzie hotelowym, baza rehabilitacyjna, gastronomia, park wodny.

Resort Plaza SPA

Butikowy obiekt  nad brzegiem morza. Komfortowe pokoje, wygodne apartamenty, basen, strefa SPA, gabinety odnowy biologicznej